Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKRUTACJA

 

NAJBLIŻSZE KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ODBĘDĄ SIĘ:

22.06.2021 r. (wtorek) – od godz. 9.00
(Termin został przedłużony)

 

 INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANOWISK DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH UDZIELA:

  • STANOWISKA W KORPUSACH SZEREGOWYCH I PODOFICERÓW – st.chor.szt. Andrzej PIĄTKOWSKI – tel.: 261-444-482
  • STANOWISKA W KORPUSIE OFICERÓW – kpt. Maciej JABŁOŃSKI - tel.: 261-444-171 lub kpt. Katarzyna GŁUCHOWSKA – tel.: 261-444-160, kom. 501-702-058

 

OGŁOSZENIA

 

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego ogłasza: nabór do zawodowej służby wojskowej

 NAJBLIŻSZE KWALIFIKACJE ODBĘDĄ SIĘ: 22.06.20210 r. (wtorek) – od godz. 9.00

 Kwalifikacje w WCKMed obejmują:

 - sprawdzenie dokumentów

 - rozmowy kwalifikacyjne

 - egzamin sprawności fizycznej

  Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą prowadzone dla żołnierzy rezerwy, spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz dla osób, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (kandydaci posiadający stopień policyjny lub stopień innych służb).

 Do kwalifikacji mogą przystąpić także żołnierze pełniący już zawodową służbę wojskową.

 Wymaganie podstawowe kandydatów:
a) oficerowie rezerwy:

 - posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego),

 - stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 b) osoba posiadająca stopień policyjny (Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa)

 - jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych na stanowisko służbowe (na którym kandydat będzie łącznie spełniał wymogi wykształcenia i doświadczenia zawodowego) zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym
w odpowiedniej służbie,

 c) oficerowie zawodowi pełniący obecnie zawodową służbę wojskową – posiadanie stopnia wojskowego odpowiedniego do aplikowanego stanowiska,

 d) podoficerowie rezerwy:

 - wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 - stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 e) osoba posiadająca stopień policyjny (Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa)

 - jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych na stanowisko służbowe (na którym kandydat będzie łącznie spełniał wymogi wykształcenia i doświadczenia zawodowego) zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym
w odpowiedniej służbie,

 f) podoficerowie zawodowi pełniący obecnie zawodową służbę wojskową – posiadanie stopnia wojskowego odpowiedniego do aplikowanego stanowiska.

 

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi poszukuje kandydatów na nw. stanowiska służbowe:

 - oficerów:

 1. Szef Sekcji, SW: 54D01/99Z99, U: 12A/13 (POR./KPT.), wymagania:

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222;

 -        posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

 -        przeszkolenie dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 -        zajmowanie wcześniejszych stanowisk w obszarze działalności ochrony informacji niejawnych,

 2. Kierownik Zespołu Szkolenia E-Learningowego, SW: 28C01/28C10, U: 12A/13A (POR./KPT.), wymagania:

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222;

 -        posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

 -        zajmowanie wcześniejszych stanowisk w obszarze działalności związanej z budową lub eksploatacją lub konserwacją systemów informatycznych lub teleinformatycznych;

 -        znajomość problematyki blended learning,

 -        minimum podstawowa znajomość narzędzi Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign);

 -        znajomość narzędzi wspierających tworzenie treści e-learningowych (np. Articulate Storyline, Adobe Captivate, iSpring Suite);

 -        znajomość HTML5, CSS3 i JavaScript;

 -        umiejętności obsługi programów pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

 -        dobra znajomość języka angielskiego,

 -        umiejętność gromadzenia i analizy dostępnych źródeł wiedzy związanych z projektami e-learningowymi,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        znajomość platformy edukacyjnej Moodle,

 -        doświadczenie w dziedzinie tworzenia szkoleń online,

 3. Kierownik Cyklu, SW: 40A02, U: 14B (MJR), wymagania:

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222;

 -        posiadanie tytułu zawodowego lekarza,

 -        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora,

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        dobra znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001: SPJ: 2222.,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego;

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie chirurgii ogólnej

 4. Starszy Wykładowca, SW: 40I01, U: 14A (MJR), wymagania:

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora,

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        dobra znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222.,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego;

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej lub zdrowia publicznego

 5. Kierownik Cyklu, SW: 40I01, U: 14B (MJR), wymagania:

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora,

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        dobra znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej lub zdrowia publicznego

 6. Kierownik Cyklu, SW: 40A01, U: 14B (MJR), wymagania:

 -        posiadanie tytułu zawodowego lekarza,

 -        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora,

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 1111.,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie biotechnologii lub epidemiologii;

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie biotechnologii lub epidemiologii;

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej.

 7. Kierownik Cyklu, SW: 40A01, U: 14B (MJR), wymagania:

 -        posiadanie tytułu zawodowego lekarza,

 -        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora;

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioetyki, prawa medycznego i zdrowia publicznego;

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 1111;

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego;

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej

 8. Starszy Wykładowca, SW: 40A01, U: 14A (MJR), wymagania:

 -        posiadanie tytułu zawodowego lekarza,

 -        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,

 -        ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora;

 -        zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 -        prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioetyki, prawa medycznego i zdrowia publicznego;

 -        znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 2222;

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego;

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 -        posiadanie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej

 9. Dowódca Kompanii, SW: 20B01, U: 12A/13 (POR./KPT.), wymagania:

 -        posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

 -        zajmowanie stanowisk w obszarze działalności dowódczej lub sztabowej;

 -        dobra znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 1111,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -        pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego,

 

- podoficerów:

  1. Podoficer Specjalista, SW: 38A21, U: 8/9/10 (CHOR./ST.CHOR./ST.CHOR.SZT.) wymagania:

 - zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej,

 - opracowywanie dokumentacji logistycznej.

  2. Instruktor, SW: 28D21/28C27, U: 5/6/7 (SIERŻ./ST.SIERŻ./MŁ.CHOR.),

 - doświadczenie w zakresie zajmowania stanowisk w obszarze eksploatacji systemów informatycznych oraz obsługi stron www i danych multimedialnych;

 - projektowanie scenariuszy szkoleń zdalnych na podstawie programów szkolenia;

 - tworzenie zdalnych szkoleń na potrzeby Centrum;

 - administrowanie platformą szkolenia zdalnego;

 - pozyskiwanie i tworzenie niezbędnych komponentów na potrzeby części e-learningowej kursu;

 - implementacja różnego typu materiałów do platformy zdalnego szkolenia;

 - znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001 na poziomie 1111;

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 -  posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik teleinformatyk lub technik informatyk;

 - dobra znajomość języka angielskiego wg. STANAG 6001: SPJ: 2222 (umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji oraz obsługę programów komputerowych;

 - znajomość problematyki blended learning;

 - preferowana znajomość platformy edukacyjnej Moodle;

 - minimum podstawowa znajomość narzędzi do tworzenia i edycji grafiki wektorowej i rastrowej, pozwalające na wstępną graficzną obróbkę materiałów szkoleniowych (preferowany Corel, Adobe PhotoShop, PhotoShop Elements);

 - minimum podstawowa znajomość narzędzi do tworzenia i edycji materiałów filmowych (Adobe Premiere Elements);

 - umiejętności obsługi programów pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

 - atutem będzie doświadczenie w dziedzinie tworzenia szkoleń online.

  3. Starszy Instruktor, SW: 40H21, U:   8/9/10 (CHOR./ST.CHOR./ST.CHOR.SZT.), wymagania:

 - zajmowanie stanowiska w obszarze działalności medycznej,

 - posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”

 - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników kursów i szkoleń, przygotowanie obowiązującej dokumentacji szkoleniowej z nauczanych przedmiotów;

 - przygotowanie wymaganej dokumentacji szkoleniowej i materiałów;

 - opracowywanie i bieżąca aktualizacja programów nauczania/szkolenia/kursów realizowanych przez Centrum;

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 - studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne.
- kurs doskonalący w zakresie: szkolenia stanowiskowego personelu medycznego SZ RP.
- ukończenie kursu pedagogicznego dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego.

  4. Dowódca Plutonu, SW: 20B21, U: 8/9/10 (CHOR./ST.CHOR./ST.CHOR.SZT.), wymagania:

 - zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczej,

 - realizacja przedsięwzięć zapewniających utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i dyscypliny plutonu;

 - prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i ewidencyjnej w zakresie szkolenia;

 utrzymywanie porządku wojskowego, egzekwowanie dokładnego wykonywania rozkazów oraz zarządzeń, a także ścisłego przestrzegania i stosowania regulaminów wojskowych;

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 - wykształcenie średnie na kierunku mechanicznym lub technicznym,

 - ukończenie kursu pedagogicznego dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego.

   5. Szef Kompanii, SW: 38A21/99Z99, U: 8/9/10 (CHOR./ST.CHOR./ST.CHOR.SZT.), wymagania:

 - zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczej lub logistycznej lub sztabowej,

 dodatkowe, preferowane, wykształcenie i inne kwalifikacje:

 - wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik logistyk lub technik mechanik,

 - ukończenie kursu szefów pododdziałów.

  

Kandydaci na stanowisko służbowe w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego, składają dokumenty wymienione w poniżej zamieszczonym pliku  wraz z (elektronicznie) wypełnioną ankietą (umieszczoną poniżej):

 DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W FORMACIE PDF LUB TIF

 poprzez przesłanie na adres e-mail:wckmed_rekrutacja@ron.mil.pl

 (w tytule e-maila proszę podać nazwę stanowiska).

 Zainteresowanych przystąpieniem do kwalifikacji w dn. 22.06.2021 r. proszeni są o przesłanie dokumentów niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia: 18.06.2021 r.

 Dokumenty nadesłane po terminie (po 18.06.2021 r.) lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

 DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W FORMACIE PDF LUB TIF

 Sekcja Personalna WCKMed zastrzega, iż skontaktuje się w sprawie odbycia rozmów kwalifikacyjnych TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, którzy przeszli pozytywnie I Etap kwalifikacji – weryfikację nadesłanych dokumentów.

  Dodatkowych informacji udziela:

 STANOWISKA W KORPUSACH PODOFICERÓW – st.chor.szt. Andrzej PIĄTKOWSKI – tel.: 261-444-482

 STANOWISKA W KORPUSIE OFICERÓW – kpt. Maciej JABŁOŃSKI – tel.: 261-444-171

    

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
6 Sierpnia 92
90-646 Łódź
tel. 261444204
fax. 261444016
wckmed@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.