BIP
WCKMed w mediach
Change version
Uprawnienia ratownika medycznego SZ RP
21.07.2017
Lekarz wojskowy nr 2/2017

Zachęcamy do lektury artykułu ppor. rez.mgr. Przemysława Osińskiego i por. dr n. o zdr. Anity Podlasin "Uprawnienia ratownika medycznego Sił Zbrojnych RP w kontekście zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów współczesnej medycyny pola walki". Cały tekst można znaleźć w kwartalniku "Lekarz wojskowy" (nr 2, 2017).Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych