BIP
SKARGI I WNIOSKI
Change version

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje

Biuro Ministra Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218, 00-911 WARSZAWA
tel. + 48 261 874 432, fax. + 48 261 874 437
e-mail: bsiw@mon.gov.pl


Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
Adres korespondencyjny:

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa

email: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl
W sprawie skarg i wniosków Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. +48 261 825-750).


Skargi i wnioskiw w WCKMed. przyjmuje Zastępca Komendanta Centrum w każdy czwartek od godziny 14:00 do 17:00 w kompleksie koszarowym przy ul. 6 Sierpnia 92, budynek nr 3, piętro pierwsze pok. nr 102, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Komendanta Centrum, osobiście lub telefonicznie tel. nr 261 444 204.


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych