BIP
Cykl Chirurgii Polowej
Change versionkpt. Mariusz DUDKIEWICZ - wykładowca

1996-2002 student Wojskowej Akademii Medycznej,

2002-2003 staż w Szpitalu Klinicznym WAM,

2003-2007 asystent Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią w Bydgoszczy,

od 2007 r. wykładowca w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
por. lek. Piotr SKRZYPEK - młodszy wykładowca

Absolwent Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; oraz WSOWL we Wrocławiu; lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Urologia. Staż podyplomowy odbył w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Służbę kontynuował w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. W roku 2014 objął stanowisko młodszego wykładowcy w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.st. sierż. Jerzy KULECZKA - instruktor

Absolwent Liceum Medycznego w Łodzi. Służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. w Batalionie Medycznym w Szczecinku. Od 1993r. do 1997r. pracował w Izbie chorych w Jednostce Radiotechnicznej  w Zgierzu. Po dłuższej przerwie w 2005 r. ponownie rozpoczął pracę w Jednostce w Zgierzu pełniąc obowiązki dowódcy drużyny. Od 2007 .r rozpoczął prace w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych na stanowisku instruktora Kursu Szkolenia Rezerw, a następnie stanowisko młodszego instruktora. Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń między innymi Instruktor Combat Lifesaver.  Uczestnik XIV zmiany PKW Afganistan jako instruktor udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się Indywidualnym Wyposażeniem Medycznym na polu walki.

 
kpr. mgr Kamil MIODEK – młodszy instruktor

 

Absolwent Collegium Medicum UJ w Krakowie na kierunku ratownictwo medyczne, magister bezpieczeństwa wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, oraz Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, gdzie pracuje do dziś, jako ratownik i dyspozytor medyczny. Absolwent Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Uczestnik wielu kursów  m.in.: echokardiografia w stanach zagrożenia życia, stany zagrożenia życia u dzieci, postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach. Wraz z zespołem Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zdobył dwukrotnie vice-mistrzostwo Ukrainy w Ratownictwie Medycznym, oraz tytuł najlepszego koordynatora zdarzeń masowych Mistrzostw Polski w 2016 roku. Od czerwca 2017 roku pracuje w Centrum jako młodszy instruktor w Cyklu Chirurgii Polowej.

mgr Katarzyna PĘKAL - instruktor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność Medycyna Ratunkowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako dyspozytor medyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, obecnie jako ratownik medyczny izby przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Absolwentka Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Od 2011 roku instruktor Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (w tym instruktor CLS - Combat Lifesaver). Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach m. in. ALS, ITLS, TCCC, USG FAST.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych