BIP
Cykl Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Change version

            


             mjr Wojciech STAŃCZAK – kierownik cyklu

Jest absolwentem 40 kursu Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Po stażu pełnił służbę wojskową w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej najpierw na stanowisku oficera sekcji służby zdrowia a następnie szefa sekcji służby zdrowia batalionu. W latach 2010-2016 służył w 6 Grupie Zabezpieczenia Medycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie m.in na stanowisku Dowódcy Zespołu Szpitalnego. Od 02.05.2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.  W 2013 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2014 r. rozpoczął specjalizację z reumatologii w Oddziale Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Ponadto przez wiele lat pracował w Pogotowiu Ratunkowym jako Kierownik Wyjazdowych Zespołów Ratunkowych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa  Reumatologicznego. Posiada ukończone kursy m.in. BLS, ALS, ITLS, MASSCAL, medyczne zabezpieczenie działań nurkowych,  SERE A i B oraz kurs TCCC, prowadzony przez żołnierzy sił specjalnych USA (SOD-E).

     

mjr Anna BRZOZOWSKA - starszy wykładowca

 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Służbę rozpoczęła w 17 Pułku Zmechanizowanym w Międzyrzeczu na stanowisku Kierownika Garnizonowego Ambulatorium Stomatologicznego. W 17 Brygadzie Zmechanizowanej pełniła funkcję  Kierownika Gabinetu Stomatologicznego w Kompanii Medycznej.  W latach 2010-2017 służyła w Grupie Zabezpieczenia Medycznego jako Kierownik Gabinetu. Brała udział w wielu szkoleniach poligonowych 17BZ i 17GZM jako oficer medyczny m in. Anakonda 06, ćwiczenie wojsk NATO EE09-Niemcy,ćwiczenie certyfikujące WGB UE, Gepard 14, Anakonda 16. W WCKMed od marca 2017r. Ukończyła kursy:  CLS,  Organizacja i zabezpieczenie medyczne Poziomu 1. ACLS, „Działanie medyczne w sytuacji aktów terroru” w WIM.


 
st. chor. szt. mgr Leszek ŚWIERCZYŃSKI - podoficer specjalista

W 1998 roku ukończył szkołę chorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistykiw Poznaniu na kierunku zmechanizowanym. Pierwsze stanowisko służbowe  objął  jako dowódca plutonu w kompanii szkolnej  w Wojskowej Akademii Medycznej. Międzyczasie ukończył  w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej na wydziale pedagogicznym - psychopedagogikę później  w 2004 roku w Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi  zdrowie publiczne gdzie otrzymał tytuł magistra Zdrowia Publicznego. Ukończył ratownictwo medyczne w Policealnym Studium Samorządu Województwa Łódzkiego. Jako ratownik medyczny działał w ramach 9 Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jest czynnym ratownikiem systemu zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.  Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń między innymi Instruktor Combat Lifesaver.

 


 

plut. mgr  Łukasz WITKOWICZ - młodszy instruktor

Ratownik medyczny, specjalista Zdrowia Publicznego. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego służbę wojskową pełni od listopada 2014r. na stanowisku młodszego instruktora. Wykształcenie zdobywał w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Warszawskiej. Praktyczne umiejętności jako ratownik doskonalił w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Wyjazdowych Zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikację zawodowe na kursach, warsztatach z zakresu medycyny ratunkowej oraz medycyny pola walki. W wolnym czasie pełni funkcję Koordynatora projektów medycznych na rzecz Fundacji Szarik zajmującej się pomocą  weteranom  Misji poza Granicami Państwa, którzy doznali urazów psychicznych.
plut. Cezary DRYŃSKI

Ratownik medyczny Cyklu Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego, instruktor CLS (Combat Lifesaver); od 2009 r. do 2014 r. ratownik medyczny w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie; w latach 2010-2011 - d-ca Grupy Ewakuacji Medycznej na VIII zmianie PKW Afganistan.


         

st. kpr. Marta PIASECKA - ratownik medyczny

Dyplomowany magister logistyki, ratownik medyczny, dyplomowana położna. Absolwentka Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem. W Centrum od 2015 roku w Wydziale Dydaktycznym na stanowisku ratownik medyczny. Ukończyła liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. We września br. została wybrana na przedstawicielkę kobiet w mundurze służących w WCKMed.st. kpr. Radosław MIZERA - dowódca załogi

Ratownik medyczny z wykształcenia i zamiłowania. W systemie Ratownictwa Medycznego przepracował ponad 4 lata, zajmował stanowiska od tzw. drugiego ratownika na zespole S po kierownika zespołu podstawowego. Przygodę z wojskiem rozpoczął w 2006 r. kiedy to ukończył szkolenie wojskowe w CSWSMed w Łodzi i uzyskał stopień kaprala. Pracę w WCKMed w Łodzi rozpoczął jeszcze jako cywil w 2012 r. od kiedy to został nieetatowym kierownikiem Szkolenia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po powołaniu do czynnej służby wojskowej na stanowisku dowódca załogi kontynuował kierowanie w/w kursem aż do końca 2014r. Od 2014 r. jest nieetatowym kierownikiem Szkolenia Specjalistycznego Kandydatów na Podoficerów w Korpusie Osobowym Medycznym. Jako instruktor prowadzi zajęcia z zakresu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Pola Walki zarówno na kursach KPP, CLS jak i na flagowym kursie Combat Medic. Prywatnie interesuje się motoryzacją i wędkarstwem choć nie pogardzi też dobrą książką czy też dobrym filmem.


       

        kpr. Damian CZUPRYŃSKI - młodszy instruktor

Służbę wojskową pełni od 2007 roku zajmując stanowiska w grupie zabezpieczenia  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, następnie w  plutonie medycznym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, aktualnie pełni obowiązki  w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. W czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej,  jak również po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, zdobył nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, a w 2014 roku uzyskał tytuł ratownika medycznego. Absolwent  poznańskiej Szkoły Podoficerskiej, zakończył kurs na pierwszy stopień podoficerski w 2016 roku.         
"Nie szukaj drogi życiowej - buduj ją sam..."  - Ryszard Wasilewski.Robert SZULC - Ratownik Medyczny  - instruktor

W zawodzie ratownika od 2000 roku. Przeszedł wszystkie szczeble pracy w tym zawodzie. Pracował m.in. w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach czy też Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem zespołów wyjazdowych RM zarówno P jak i S, pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym również jako dyspozytor w CPR. W wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego pracuje jako Ratownik medyczny instruktor od kwietnia 2016 roku. W tym samym roku ukończył w Centrum kurs TCCC, prowadzony przez żołnierzy USA. Poza pracą społecznik. Zajmuje się szkoleniem dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej, jest koordynatorem Społecznej Akademii Bezpieczeństwa przy Piotrkowskim Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA" w Piotrkowie Trybunalskim. Jest Prezesem tego Stowarzyszenia nieprzerwalnie od roku 2013. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę społeczną w zakresie propagowania zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży, honorowego krwiodawstwa czy rejestracji dawców szpiku. Za swoją działalność społeczną nominowany do tytułu ,,Wolontariusza Roku 2014". Prywatnie również Przodownik Turystyki Pieszej PTTK. Jako osoba zajmująca się i działająca w PTTK na rzecz dzieci niepełnosprawnych był również członkiem Rady Głównej ds. osób niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Prywatnie żonaty. Ma troje dzieci.W wolnych chwilach interesuje się sportem, muzyką i turystyką.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych