BIP
Cykl Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Change version

            


       mjr Wojciech STAŃCZAK – kierownik cyklu

Jest absolwentem 40 kursu Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Po stażu pełnił służbę wojskową w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej najpierw na stanowisku oficera sekcji służby zdrowia a następnie szefa sekcji służby zdrowia batalionu. W latach 2010-2016 służył w 6 Grupie Zabezpieczenia Medycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie m.in na stanowisku Dowódcy Zespołu Szpitalnego. Od 02.05.2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.  W 2013 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2014 r. rozpoczął specjalizację z reumatologii w Oddziale Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Ponadto przez wiele lat pracował w Pogotowiu Ratunkowym jako Kierownik Wyjazdowych Zespołów Ratunkowych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa  Reumatologicznego. Posiada ukończone kursy m.in. BLS, ALS, ITLS, MASSCAL, medyczne zabezpieczenie działań nurkowych,  SERE A i B oraz kurs TCCC, prowadzony przez żołnierzy sił specjalnych USA (SOD-E).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ppor. Sebastian SIDOROWICZ - młodszy wykładowca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ppor. mgr Przemysław OSIŃSKI - młodszy wykładowca

Ratownik medyczny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, magister Zdrowia Publicznego w specjalności medycyna ratunkowa, w Centrum na stanowisku instruktora. Czynnie pracuje w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. na stanowisku kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego, członka załogi HEMS. Uczestnik kursów: Paediatric Advanced Life Support EPALS, International Trauma Life Support ITLS,  Pediatric International Trauma Life Support PITLS, ALS Provider Course, Tactical Combat Casualty Care TCCC - Presented by Special Operations Detachment Europe, Aeromedical Crew Resource Managment Training ACRM, autor wielu artykułów z zakresu ratownictwa medycznego. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, posiada tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrznodesantowych, absolwent kursu oficerskiego w korpusie osobowym medycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uhonorowany złotym medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


st. chor. szt. mgr Leszek ŚWIERCZYŃSKI - starszy instruktor

W 1998 roku ukończył szkołę chorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistykiw Poznaniu na kierunku zmechanizowanym. Pierwsze stanowisko służbowe  objął  jako dowódca plutonu w kompanii szkolnej  w Wojskowej Akademii Medycznej. Międzyczasie ukończył  w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej na wydziale pedagogicznym - psychopedagogikę później  w 2004 roku w Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi  zdrowie publiczne gdzie otrzymał tytuł magistra Zdrowia Publicznego. Ukończył ratownictwo medyczne w Policealnym Studium Samorządu Województwa Łódzkiego. Jako ratownik medyczny działał w ramach 9 Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jest czynnym ratownikiem systemu zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.  Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń między innymi Instruktor Combat Lifesaver.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sierż. Cezary DRYŃSKI - instruktor

Ratownik medyczny Cyklu Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego, instruktor CLS (Combat Lifesaver); od 2009 r. do 2014 r. ratownik medyczny w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie; w latach 2010-2011 - d-ca Grupy Ewakuacji Medycznej na VIII zmianie PKW Afganistan.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kpr. Marcin ANDRYSIAK - młodszy instruktor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kpr. Katarzyna PĘKAL - młodszy instruktor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kpr. Małgorzata GAJDA - młodszy instruktor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jarek TOWAREK - instruktorMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych