BIP
Cykl OPBMAR i Epidemiologii Wojskowej
Change version

 mjr Andrzej PIELOWSKI - kierownik cyklu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Posiada 3 specjalizacje w tym: z epidemiologii i neurologii. Praktyka lekarska w Wojskowym Szpitalu w Grudziądzu,  oraz Klinice Neurologii 10 WSK w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Z. Maciejka. W JW 1747  do roku 1994 na stanowisku dowódcy plutonu medycznego. W pionie wojskowej epidemiologii od  stanowiska zajmował stanowiska inspektora sanitarnego, Kierownika Laboratorium Higieny Komunalnej do na stanowiska Szefa  Wojskowej Inspekcji Sanitarnej SSE WOW. Od roku 2010  starszy wykładowca w Cyklu Interny Polowej, w roku 2013 Kierownik Cyklu OPBMR i EW.W realizowaniu programów szkoleniowych  wykorzystuje wiedzę ze szkoleń w Akademii Obrony Narodowej, Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii, Centrum Reagowania Epidemiologicznego oraz amerykańskiej agencji DTRA, której posiada certyfikat. Jest posiadaczem certyfikatu - operatora systemu prognozującego zagrożenia CBRN – PROMIEŃ.


        

kpt. Łukasz ROMANIUK - wykładowca

Diagnosta medyczny i specjalista z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 2008 roku objął stanowisko młodszego oficera Zespołu Medycyny Prewencyjnej w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych (CRESZ) w Warszawie. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego od 2014 roku – pierwszy etat na stanowisku oficera sekcji planowania szkolenia. W 2016 r. został wyznaczony na etat wykładowcy w cyklu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia i Epidemiologii Wojskowej. Doświadczenie i nabyte umiejętności w CRESZ RP wykorzystuje jako instruktor w kursach i szkoleniach np. Combat Lifesaver (CLS) oraz w kursach organizowanych przez cykl OPBMR i EW, gdzie szkoli i przekazuje wiedzę z zakresu udzielania pomocy medycznej skażonym i porażonym czynnikami CBRN.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki fantastycznych dzieci.

Artykuły:

"Postępowanie medyczne w zatruciu sarinem" - Przegląd Sił Zbrojnych nr 8/2017


st. chor. szt. Robert SZNAJDER – starszy instruktor

Od lipca 2012 r. jest żołnierzem WCKMed. Ukończył kursy OPBMR we Wrocławiu oraz Studia Magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Kierunku– Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim. W realizowaniu programów szkoleniowych wykorzystuje także wiedzę nabytą w trakcie szkoleń w Akademii Obrony Narodowej, Wojskowym Instytucie Higienyi Epidemiologii, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych oraz amerykańskiej agencji DTRA, której posiada certyfikat. Posiada certyfikaty:Operatora Systemu Prognozującego Zagrożenia CBRN – PROMIEŃ; TCCC i CBRN Operator Survivability TCCC oraz TaCBoaRD; Ratownictwa Chemicznego I i II stopnia; Postepowania w Zdarzeniach Masowych,. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Epidemiologii, którą odbywa w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologiiw Warszawie.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych