BIP
Cykl Symulacji Medycznej Pola Walki
Change version


     


           por. mgr Monika TRAJDOS – wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe. Ukończyła Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi, uczestniczka VIII zmiany PKW Irak na etacie szefa zespołu/ratownika medycznego, IV zmiany PKW Afganistan jako dowódca zespołu ewakuacji medycznej oraz XII zmiany PKW Afganistan na etacie dowódcy grupy ewakuacji CASEVAC. Do obowiązków pani sierżant należało zabezpieczenie medyczne działań grupy szturmowej oraz dyżury w Trauma Room. Ukończyła liczne kursy m.in. instruktorski CLS, PHTLS, TCCC, TCCC Advance. Od pięciu lat czynnie pracuje w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne jako ratownik medyczny zespołów wyjazdowych. Wicemistrzyni Polski seniorek w zapasach w 2004 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ppor.  Jakub WĄTROBIŃSKI - młodszy wykładowca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


st. chor. Sergiusz KOŚKA - starszy instruktor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 st. chor. Robert OWCZARCZYK – instruktor

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  kierunek fizjoterapia.Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. w Kompani Ochrony Wojskowej Akademii Medycznej pełniąc obowiązki dowódcy drużyny i pomocnika dowódcy plutonu jako żołnierz służby zasadniczej, nadterminowej oraz kontraktowej. W 2002 r. wyznaczony na stanowisko instruktora Szkoły Młodszych Specjalistów Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi a następnie starszego instruktora Cyklu Chirurgii Polowej. Od 2012 r. nieetatowy Kierownik Kursu CLS - Combat Lifesaver. Uczestnik XIV zmiany PKW Afganistan jako instruktor udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się Indywidualnym Wyposażeniem Medycznym na polu walki.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        st. sierż. Agnieszka PAJĄK - instruktor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  kierunek fizjoterapia oraz Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego kierunek Ratownictwo Medyczne. Od 2003 r. rozpoczęła pracę w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych jako pracownik wojska, w 2011 r. po przeformowaniu Centrum w Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego została powołana do zawodowej służby wojskowej i objęła stanowisko młodszego ratownika medycznego, a od 2013 r. objęła  stanowisko młodszego instruktora.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


sierż. Katarzyna KOZIEJA - instruktor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

kpr. Damian CZUPRYŃSKI - młodszy instruktor

Służbę wojskową pełni od 2007 roku zajmując stanowiska w grupie zabezpieczenia  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, następnie w  plutonie medycznym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, aktualnie pełni obowiązki  w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. W czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej,  jak również po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, zdobył nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, a w 2014 roku uzyskał tytuł ratownika medycznego. Absolwent  poznańskiej Szkoły Podoficerskiej, zakończył kurs na pierwszy stopień podoficerski w 2016 roku.         
"Nie szukaj drogi życiowej - buduj ją sam..."  - Ryszard Wasilewski.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Robert SOSNOWSKI - instruktor

 


 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych