BIP
Cykl Symulacji Medycznej Pola Walki
Change version


           ppor. mgr Monika TRAJDOS – wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe. Ukończyła Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi, uczestniczka VIII zmiany PKW Irak na etacie szefa zespołu/ratownika medycznego, IV zmiany PKW Afganistan jako dowódca zespołu ewakuacji medycznej oraz XII zmiany PKW Afganistan na etacie dowódcy grupy ewakuacji CASEVAC. Do obowiązków pani sierżant należało zabezpieczenie medyczne działań grupy szturmowej oraz dyżury w Trauma Room. Ukończyła liczne kursy m.in. instruktorski CLS, PHTLS, TCCC, TCCC Advance. Od pięciu lat czynnie pracuje w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne jako ratownik medyczny zespołów wyjazdowych. Wicemistrzyni Polski seniorek w zapasach w 2004 roku.


 

          ppor. mgr - Przemysław OSIŃSKI - wykładowca

Ratownik medyczny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, magister Zdrowia Publicznego w specjalności medycyna ratunkowa, w Centrum na stanowisku instruktora. Czynnie pracuje w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. na stanowisku kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego, członka załogi HEMS. Uczestnik kursów: Paediatric Advanced Life Support EPALS, International Trauma Life Support ITLS,  Pediatric International Trauma Life Support PITLS, ALS Provider Course, Tactical Combat Casualty Care TCCC - Presented by Special Operations Detachment Europe, Aeromedical Crew Resource Managment Training ACRM, autor wielu artykułów z zakresu ratownictwa medycznego. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, posiada tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrznodesantowych, absolwent kursu oficerskiego w korpusie osobowym medycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uhonorowany złotym medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


      

chor. Robert OWCZARCZYK – instruktor

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  kierunek fizjoterapia.Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. w Kompani Ochrony Wojskowej Akademii Medycznej pełniąc obowiązki dowódcy drużyny i pomocnika dowódcy plutonu jako żołnierz służby zasadniczej, nadterminowej oraz kontraktowej. W 2002 r. wyznaczony na stanowisko instruktora Szkoły Młodszych Specjalistów Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi a następnie starszego instruktora Cyklu Chirurgii Polowej. Od 2012 r. nieetatowy Kierownik Kursu CLS - Combat Lifesaver. Uczestnik XIV zmiany PKW Afganistan jako instruktor udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się Indywidualnym Wyposażeniem Medycznym na polu walki.


        sierż. Agnieszka PAJĄK - instruktor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  kierunek fizjoterapia oraz Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego kierunek Ratownictwo Medyczne. Od 2003 r. rozpoczęła pracę w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych jako pracownik wojska, w 2011 r. po przeformowaniu Centrum w Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego została powołana do zawodowej służby wojskowej i objęła stanowisko młodszego ratownika medycznego, a od 2013 r. objęła  stanowisko młodszego instruktora.


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych