BIP
Cykl Medycyny Polowej i Zdr. Publicznego
Change version

 mjr lek. Grzegorz LEWANDOWSKI – kierownik cyklu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (XXXV kurs), dowódca plutonu medycznego 12 Batalionu Dowodzenia 12 Dywizji Zmechanizowanej ,wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, diagnosta laboratoryjny i cytomorfolog w Pracowni Badania Szpiku Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa  Hematologów i Transfuzjologów, autor prac naukowych oryginalnych i poglądowych, autor książek z dziedziny medycyny w Centrum od 2011 roku - wykładowca. Absolwent Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita Akademii Obrony Narodowej – studia podyplomowe w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

 TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH I POGLĄDOWYCH

1.„Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej”

Lekarz  Wojskowy 2002, tom 78, Nr 2

2.„Ocena stanu uzębienia żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 1

3.„Możliwości rozpoznania gruźlicy”

Lekarz Wojskowy 2003, tom 79,Nr 3

4.„Diagnostyka mukowiscydozy”

Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 4

5.„Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – techniczne aspekty prawidłowo wykonanego zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania procedury zabiegowej”

Diagnostyka Laboratoryjna 2010 Vol.46, Nr 2, 135-140

6.„Masaż u kobiet w okresie przygotowania do ciąży, w czasie ciąży i w połogu – sposoby wykonywania, wskazania i przeciwwskazania” Ginekologia po Dyplomie, styczeń 2012

7.”Zaawansowane techniki ratujące życie – badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach i wkłucie doszpikowe” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2014 pod redakcją Z. Piątek i A. Zdrojewski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014

8.”Ostra choroba popromienna – postać hematopoetyczna” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2015 pod redakcją A. Zdrojewski i W. Moczulski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2015

9.”Broń chemiczna jako zakazany środek walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – wybrane zagadnienia” w Środki Prowadzenia działań zbrojnych w świetle podstawowych zasad MPHKZ” pod redakcją M. Żeligowski, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań 2015

10.”Badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach” Na Ratunek Nr 4/2014

11.”Infuzja doszpikowa z użyciem zestawu igieł typu BIG i NIO”, Na Ratunek Nr 4/2015

12.”Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych” Na Ratunek Nr 2/2016

13. „Różnorodność morfologiczna komórek plazmatycznych” Diagnostyka Laboratoryjna 2016 Vol.52, Nr 4, 251-256

14.”Zaawansowana technologia w medycynie pola walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017

15.”Badania ultrasonograficzne na polu walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017

 

TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH POPULARNONAUKOWYCH

1.”Do szpiku kości” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2015

2.”Z dwóch kropli krwi” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2016

3.”Efekty choroby popromiennej” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 5/2016

4. „Nanomedycyna na polu walki”, Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2017

 

TYTUŁY KSIĄŻEK

„Masaż Leczniczy”,  Wydawnictwo ANNAŁ – wydanie I - 2005 i wydanie II - 2011

„Masaż kobiety w ciąży i niemowlęcia”, Wydawnictwo ANNAŁ – wydanie I - 2007

 

UKOŃCZONE KURSY

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa

1.Wybrane zagadnienia z diagnostyki hematologicznej

2.Procesy zakrzepowo – zatorowe. Znaczenie kliniczne

3.Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki endokrynologicznej

4.Matematyczna interpretacja wyniku badania laboratoryjnego z elementami kontroli jakości”

5.Metody immunoenzymatyczne w diagnostyce laboratoryjnej

6.Podstawy chromatografii. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) peptydów i białek

7.Cytometryczna ocena antybiotykooporności bakterii

8.Postępy w technice reanimacji

9.Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej (diagnostyka biochemiczna, bakteriologiczna, hematologiczna, endokrynologiczna, immunologiczna oraz diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej i gospodarki wodno – elektrolitowej)

10.Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia

11. Diagnostyka imunofenotypowa

 

UKOŃCZONE KURSY

Medycyna Praktyczna Kraków

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Zamość

1.Podstawowy kurs USG

2.USG jamy brzusznej i miednicy

3.USG naczyń
kpt. Dorota ŁĘGOCKA– młodszy wykładowca

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydział lekarski oddział pielęgniarstwo, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe młodszego oficera w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, po przeformowaniu CSWSMed. W Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego pełni służbę na stanowisku młodszego wykładowcy. Ukończyła liczne kursy m.in. ALS, TCCC, CLS, ITLS.


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych