BIP
Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólno-wojsk
Change version

 

mjr mgr inż. Krzysztof KUBISIAK - kierownik cyklu

Ukończył w 1988 roku Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile. W 1993 roku Uzupełniające Studia Magisterskie na Politechnice Warszawskiej oraz w 1999 roku Zaoczne Studia Podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 2 Wojskowych Zakładach Budownictwa Łączności na stanowisku dowódcy plutonu, dowódcy kompanii. Od 1989 roku pełnił obowiązki dowódcy kompanii remontowej w 5 zgierskim pułku radiotechnicznym. Z wojskową służbą zdrowia związany od 1996 roku pełniąc służbę na stanowisku kierownika sekcji eksploatacji w Szpitalu Klinicznym WAM a od 1998 roku  szefa wydziału technicznego w Wojskowej Akademii Medycznej. Po likwidacji Akademii w roku 2002 związany z CSWSMed i po przeformowaniu z WCKMed wykonując obowiązki starszego wykładowcy i kierownika cyklu.

 


 

mjr Piotr KOWALIK - starszy wykładowca

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 1995 roku.  W latach 1995 - 2009 pełnił służbę w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu na stanowiskach: dowódca plutonu, dowódca kompanii czołgów, oficer sekcji, szef sekcji personalno – wychowawczej batalionu zmechanizowanego. W tym czasie dwukrotnie był na misji – najpierw w 2004 roku jako oficer kadr w PKW Irak, a następnie w 2009 roku jako szef sekcji wychowawczej w PKW Afganistan. W 2008 roku uzyskał tytuł magistra w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. W latach 2009-2011 pełnił służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Gdańsku, gdzie był oficerem sekcji rekrutacji. W 2011 roku trafił do 9 pułku rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, gdzie był najpierw dowódcą kompanii rozpoznawczej, a następnie oficerem sekcji personalnej sztabu pułku. W roku 2014 ponownie wyjechał na misję do Afganistanu, gdzie pełnił służbę jako szef sekcji rozpoznania XV zmiany PKW. W 2015 roku za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy Minister Obrony Narodowej nadał XV zmianie tytuł „Przodujący Pododdział Wojska Polskiego”, nadając jego żołnierzom wyróżniający sznur niebieski. W roku 2016 ukończył Podyplomowe Studia Taktyczno – Logistyczne w Akademii Obrony Narodowej.  mjr KOWALIK ukończył kursy specjalistyczne: NATO Intelligence Toolbox (NITB), użytkowników iGeoSIT i WEN oraz Planowanie mobilizacyjne w komórkach MON. Był wielokrotnie odznaczany m.in. Gwiazdami Iraku i Afganistanu czy brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 


    

    st. chor. szt. Łukasz OLSZYCKI - starszy instruktor 

W 2000 roku ukończył Szkołę Chorążych  (Specjalistów Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie). Zawodową służbę rozpoczął w 1 Dywizjonie Lotniczym  w Leźnicy Wielkiej (25BKPow) obejmując stanowisko Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki oddziału gospodarczego. Od 2004 roku kontynuował służbę w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi na stanowisku Szefa Służby Uzbrojenia. W ramach restrukturyzacji jednostki objął stanowisko dowódcy plutonu w Ośrodku Szkolenia Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi dowodząc V o raz VI rokiem podchorążych korpusu osobowego medycznego, następne stanowisko to Szef Kompanii szkolnej w Ośrodku Szkolenia. Od stycznia 2014 roku zajmuje obecne stanowisko Starszego Instruktora. W  2007 roku ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną i Ekonomiczną w Łodzi uzyskując tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i marketing. Tytuł magistra zarządzania uzyskał w 2009 roku kończąc Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi. Zainteresowania: film, szeroko pojęta aktywność fizyczna, muzyka, kitesurfing – pasja.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych