BIP
Sekcja Planowania Szkolenia
Change versionkpt. Agnieszka KAZIMIERSKA - oficer Sekcji Planowania

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku geografii. W 2006 roku ukończyła Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko d-ca plutonu WO w ba dow das w 34BKPanc w Żaganiu. Od 2009 zastępca d-cy ba dow das w 10BKPanc w Świętoszowie. W latach 2012-2013 Oficer Wychowawczy w das w 10BKPanc. Od grudnia 2013 d-ca kompanii szkolnej (szkolenia doskonalącego), a od marca 2014 d-ca kompaniiszkolnej (szkolenia podchorążych) w WCKMed w Łodzi. Ma ukończone studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

 


kpt. dr n. o zdr. Anita PODLASIN – oficer Sekcji Planowania 

Służbę wojskową rozpoczęła w 2005 roku, po ukończeniu z wyróżnieniem Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne w specjalności medycyna ratunkowa. W 2012 uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, po przedstawieniu rozprawy pt. „Aktualne obowiązujące procedury zabezpieczenia medycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych w na tle procedur obowiązujących w siłach zbrojnych wybranych państw członkowskich NATO” Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczestniczka XII zmiany PKW Afganistan. Autorka wielu publikacji naukowych na temat medycyny pola walki. Autorka książki „Taktyczne Ratownictwo Medyczne” wydanej przez PZWL w 2015 roku.  W 2013 roku ukończyła kurs Battlefield Trauma Life Support w Wojskowym Centrum Szkolenia w Hilversum w Holandii. Instruktor TCCC, CLS. Na swoim koncie posiada kursy PHTLS, ITLS, ALS. Od 2007 roku ratownik medyczny w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Zespołach Wyjazdowych „P” i „S”


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych