BIP
Kontakt
Change version

22 listopada biblioteka będzie zamknięta - jesteśmy na szkoleniu.

Prawo do korzystania z Biblioteki mają:

- kadra oraz słuchacze WCKMed.

- podchorążowie

- pracownicy wojska zatrudnieni w Centrum

- członkowie rodzin żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w Centrum 

- byli pracownicy i inne osoby (za zgodą Komendanta Centrum)

 

Księgozbiór

Biblioteka WCKMed. gromadzi przede wszystkim pozycje z zakresu medycyny, nauki i sztuki wojennej, historii wojskowości oraz wychowania obywatelskiego. Podręczniki te służą zabezpieczeniu procesu edukacyjnego dla kadry, podchorążych i kursantów Centrum oraz zapewniają literaturę niezbędną do wykonywania zadań służbowych i szkoleniowych. Ponadto księgozbiór biblioteki jest bogaty także w książki  popularnonaukowe z zakresu nauk humanistycznych, godny polecenia jest też zbiór z zakresu literatury pięknej. W bibliotece można również wypożyczyć filmy dydaktyczne, audiobooki w języku polskim i angielskim. Biblioteka gromadzi także prasę o tematyce medycznej i wojskowej z zakupu centralnego MON. Działalności promocyjna biblioteki koncentruje się głównie na urządzaniu wystaw okolicznościowych i tematycznych oraz propagowaniu informatorów o rocznicach literackich i nowościach wydawniczych zakupionych do biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych