BIP
Podręczniki
Change version

 Polecamy podręczniki dla podchorążych na zajęcia na danym roku studiów:

 I ROK

Anatomia, Biofizyka, Biologia medyczna – parazytologia i mykologia, Chemia medyczna, Choroby pasożytnicze, Cytofizjologia, Embriologia, Histologia, Historia medycyny, Socjologia w medycynie, Wstęp do prawa medycznego

II ROK

Biochemia, Biologia molekularna, Etyka lekarska, Fizjologia, Higiena i epidemiologia

Immunologia, Mikrobiologia, Onkologia

III ROK

Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Dermatologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Farmakologia, Genetyka kliniczna, Higiena i epidemiologia wojskowa, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna sportowa, Patofizjologia, Patomorfologia, Propedeutyka pediatrii, Radiologia, Toksykologia

IV ROK

Bioterroryzm, Chirurgia, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Diabetologia, Ginekologia, Hematologia, Immunologia kliniczna, Kardiologia, Laryngologia, Medycyna nuklearna, Medycyna rodzinna, Ortopedia i traumatologia, Patologia obrażeń i schorzeń wojennych, Pediatria, Radiologia, Rehabilitacja, Urologia

V ROK

Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia plastyczna, Chirurgia polowa, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Farmakologia kliniczna, Medycyna a prawo, Medycyna sądowa, Nefrologia i nadciśnienie tętnicze, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka, Onkologia, Otolaryngologia, Pediatria, Położnictwo, Psychologia stanów nagłych, Psychiatria, Rehabilitacja, Zdrowie publiczne

VI ROK

Chirurgia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia kliniczna, Ginekologia i położnictwo, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Pediatria, Psychiatria, Podręczniki do egzaminu lekarskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych