BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Wizyta oficerów Armii Węgierskiej
04.12.2019

W dniu 04 grudnia b.r. gościliśmy w Centrum delegację Military Medical Training Base in Hungary, naszego odpowiednika na Węgrzech. Naszymi gośćmi byli Komendant Centrum płk Laszlo BANSAGI, ppłk Eva TOTHNE MOLNAR, mjr Adam BUS, mjr Janos HAVASI. Gościom zaprezentowaliśmy naszą bazę szkoleniową, fantomy i symulatory wykorzystywane w procesie szkolenia WCKMed. Mogli wizytować kursy, które aktualnie są prowadzone w naszym Centrum porównując własne metody szkolenia. Jest to pierwsza wizyta przedstawicieli armii Węgier w naszym Centrum. Węgry poparły nasz projekt utworzenia w WCKMed. Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych Unii Europejskiej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych