BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Obchody Dnia Podchorążego
29.11.2019

W dniu 29.11.2019 r. Mszą Świętą w intencji podchorążych celebrowaną przez księdza por. dr. Stanisława Pawłowskiego w parafii wojskowej im. Św. Jerzego rozpoczęliśmy obchody dnia podchorążego.
O godzinie 15.00 delegacja podchorążych złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona nieistniejącej Wojskowej Akademii Medycznej gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego.
Dzień Podchorążego to szczególne święto wojskowe upamiętniające powstańczy zryw z 29 listopada 1830 r. Główna uroczystość nawiązująca do najpiękniejszych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość ojczyzny rozpoczęła się o godzinie 16.15 od wystawienia przez podchorążych warty honorowej przy pomniku Patrona Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego, któremu następnie hołd oddali zaproszeni goście poprzez złożenie wiązanek kwiatów.
Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkazy okolicznościowe Rektora-Komendanta AWL we Wrocławiu oraz Komendanta Centrum o awansach i wyróżnieniach podchorążych za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej oraz godne reprezentowanie Sił Zbrojnych RP.
Na uroczystości przybyli między innymi: Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny reprezentujący Rektora-Komendanta AWL, Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia dr hab. n. med. Waldemar Machała, Prodziekan ds. Kolegium Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mariusz Stępień, Komendant 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, Dowódca Garnizonu Łódź płk mgr. Zdzisław Frątczak, Komendant 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu płk lek. Jarosław Bukwald, Rektor nieistniejącej Wojskowej Akademii Medycznej prof. dr. hab. n. med. Jan Chojnacki, były Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UMed. prof. zw. dr. hab. n. med. Jurek Olszewski, prof. dr. hab. n. med. Stanisław Ilnicki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Przewodniczący Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi ppłk dr. n. med. Andrzej Malara, były zastępca Komendanta WCKMed. ppłk w rez. Sławomir Płuciennik, Administrator Parafii Wojskowej w Łodzi ks. por. dr Stanisław Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia dr n. humanistycznych Czesław Marmura. Szczególnie miło było nam gościć na obchodach dnia podchorążego byłych wykładowców i kadrę dydaktyczną nieistniejącej Wojskowej Akademii Medycznej w osobach: prof. Jan Błaszczyk, prof.. Marian Brocki, prof. Andrzej Denys, dr hab. Zbigniew Dudkiewicz.
Po zakończeniu obchodów goście zostali zaproszenia na uroczystą kolację w gronie podchorążych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych