BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Publikacje mjr. lek. Grzegorza Lewandowskiego
19.09.2019

W 2019 roku w czasopiśmie naukowym MEDICAL TRIBUNE -  STANY NAGŁE po Dyplomie  04/2019 -  ukazał się artykuł w całości obejmujący tematyką dostęp śródkostny, będący jednocześnie podsumowaniem doświadczeń autora w pracy z pacjentem jak i w działalności dydaktycznej WCKMed. Wskazania i przeciwwskazania to element treści artykułu z położeniem nacisku na porównanie, dostępność i użyteczność zestawów igieł do wkłuć doszpikowych w pomocy przedszpitalnej i na polu walki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do treści artykułu – „Wkłucie doszpikowe w sytuacji zagrożenia życia” w czasopiśmie naukowym  STANY NAGŁE po Dyplomie wydawnictwa MEDICAL TRIBUNE. Od pięciu lat WCKMed jest współorganizatorem konferencji, która odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Systemy Ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. W 2018 roku w odniesieniu do wygłoszonego wykładu z problematyki indywidualnego pakietu medycznego został opublikowany artykuł w monografii poświęconej tej konferencji. Ze względu na ważkość tematu, tematyka ta znalazła także odzwierciedlenie w kolejnym artykule tym razem opublikowanym w Lekarzu Wojskowym 04/2018 oraz w książce „SYSTEMY RATOWNICZE W POLSCE a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” - Tom4.

WCKMed jak i autor zapraszają wszystkich chętnych do lektury.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych