BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Święto Wojskowej Służby Zdrowia, II Międzynarodowa Konferencja, VII Warsztaty MPW
10.04.2019

W tym roku spotkaliśmy się już po raz siódmy by podzielić się doświadczeniami z zakresu współczesnej medycyny pola walki. W dniu 9 kwietnia br. rozpoczęła się II Międzynarodowa Konferencja, VII Warsztaty Medycyny Pola Walki poprzedzona Uroczystymi Obchodami Święta Wojskowej Służby Zdrowia. Z tej okazji zaszczycili nas wizytą między innymi : Szef Zarządu Wojsk Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia płk Jarosław Stocki reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelia Ostrowska, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Dariusz Chłopek oraz przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowej służby zdrowia, a także goście z jednostek wojskowych garnizonu łódzkiego.
10 kwietnia uczestnicy szkolili się na 8 stacjach gdzie ćwiczyli praktycznie m.in. postępowanie z poszkodowanym z oparzeniami, zaawansowane zabiegi ratujące życie w symulacji medycznej wysokiej wierności z wykorzystaniem symulatora TRAUMA HAL, improwizowane sposoby ewakuacji poszkodowanych tzw. MacGyver medycyny, prolonged field care (PFC), udzielanie pomocy medycznej w warunkach po użyciu BMR, badanie ultrasonograficzne na polu walki, postępowanie z rannymi w TFC z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności, symulację zdarzenia masowego (MASCAL). W Konferencji i Warsztatach uczestniczyło 300 przedstawicieli reprezentujących jednostki wojskowe oraz inne instytucje związane z wojskową służbą zdrowia.
PATRONAT NAD WYDARZENIEM SPRAWOWAŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ WOJSKOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych