BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Wzory kart TCCC i TTR w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
06.07.2018

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1108) ukazało się Rozporządzenie Minstra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania. Wkładem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w powyższe Rozporządzenie było opracowanie do użytku w Siłach Zbrojnych RP "Polowej Karty Ewakuacyjnej TCCC" oraz "Karty Rekordera - TRAUMA TREATMENT RECORD (TTR)" - załącznik nr 4 i 5, które zamieszczamy poniżej.


Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych