BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
I Międzynarodowa Konferencja, VI Warsztaty Medycyny Pola Walki
11.04.2018
tam gdzie zaczyna się śmierć...

W dniu 10 kwietnia br. rozpoczęły się I. Międzynarodowa Konferencja i VI. Międzynarodowe Warsztaty Medycyny Pola Walki – tam gdzie zaczyna się śmierć... W gronie gości, którzy wzięli udział w otwarciu Konferencji i Warsztatów znaleźli się m.in: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI, władze Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w osobach Dziekana Wydziału - prof. zw. dr. hab. n. med. Jurka OLSZEWSKIEGO oraz Prodziekana ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Mariusza STĘPNIA, koordynator Ratownictwa Medycznego MON płk lek. Robert SZCZECHOWICZ. Obecni byli również: Rektor – Komendant byłej Wojskowej Akademii Medycznej płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan CHOJNACKI, prezes Wojskowej Izby Lekarskiej lek. Artur PŁACHTA, dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Zbigniew KRĘCISZ, dyrektorzy szpitali, dowódcy Jednostek Wojskowych WP, reprezentanci instytucji i placówek cywilnej służby zdrowia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Wojskowa Izba Lekarska. Obradom towarzyszyła żywa dyskusja odwołująca się do doświadczeń uczestników z zakresu medycyny taktycznej i ratunkowej.

11 kwietnia uczestnicy szkolili się na 13 stacjach praktycznych, gdzie ćwiczyli m.in. umiejętności z zakresu badania urazowego poszkodowanych w trudnych warunkach taktycznych (noktowizja), przyrządowego udrożniania dróg oddechowych, chirurgicznego zaopatrywania ran, wkłuć doszpikowych, interpretacji EKG, oceny wstępnej ITLS, TRAUMA HAL (ALS), mechanicznej kompresji klatki piersiowej w trakcie RKO. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt „Symulacja medyczna – zdarzenia masowe” gdzie należało podjąć czynności ratujące życie w sytuacji zdarzenia z wieloma osobami poszkodowanymi. 

W Konferencji i Warsztatach uczestniczyło 400 przedstawicieli reprezentujących jednostki wojskowe oraz inne instytucje związane z wojskową służbą zdrowia. Osoby, którym ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie udało się wziąć udziału w spotkaniu mogły śledzić jego przebieg dzięki bezpośredniej transmisji on-line.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych