BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Spotkanie Wielkanocne
28.03.2018

Przy wielkanocnym stole spotkała się kadra zawodowa oraz pracownicy wojska Centrum. Uroczystość rozpoczął Wikariusz Parafii Wojskowej w Łodzi ks. por. dr Stanisław PAWŁOWSKI, który wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim obecnym oraz ich bliskim, po czym poświęcił przygotowane na okoliczność wielkanocnego spotkania produkty. Następnie głos zabrał Komendant Centrum płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC, który życzył zgromadzonym czasu dla rodziny, spokoju dla siebie i wiele radości podczas nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. Po części oficjalnej nastąpiło składanie życzeń i wspólny posiłek, któremu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych