BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
C B R N
19.01.2018

Zakończył się pierwszy w tym roku kurs doskonalący z „Udzielania pomocy poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami BMR (CBRN)”. Na czwartkowych zajęciach, pod nadzorem kpt. Łukasza Romaniuka oraz st. chor. Roberta Sznajdera, 24 kursantów ćwiczyło praktycznie i utrwalało wiedzę nabytą na wykładach. Trenowano procedury związane z ewakuacją ze środowiska skażonego, segregację przy zdarzeniach masowych, procedury dekontaminacyjne oraz algorytmy postępowania medycznego z ofiarami broni masowego rażenia. Zajęcia zabezpieczali oddelegowani żołnierze Grupy Zabiegów Sanitarnych z Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP w Warszawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych