BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Szkolenie wojskowo-medyczne podchorążych 03.07 - 28.07.2017 r.
28.07.2017

Ponad 300 podchorążych wszystkich roczników Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczyło w corocznym letnim szkoleniu wojskowo-medycznym organizowanym w WCKMed.
Podchorążowie szkolili się w zakresie udzielania pomocy na polu walki oraz doskonalili swoje umiejętności praktyczne w Ośrodku Szkolenia KPP, Ośrodku Symulacji Medycznej Pola Walki i Ośrodku Ćwiczeń Jeżewo.
Podchorążym, którzy wykazali się największym zaangażowaniem oraz osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie ćwiczeń Komendant Centrum płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC wręczył listy gratulacyjne i Wojskowe Odznaki Sprawności Fizycznej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych