BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
III Konferencja Naukowa
21.04.2017
mjr Grzegorz Lewandowski

W dniach 20-21 kwietnia br. w WSOWL – Wrocław została zorganizowana III Konferencja Naukowa "Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe". Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa. Podczas konferencji poruszono problematykę postępów w dziedzinie medycyny cywilno- wojskowej. Dokonano wymiany doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach współpracujących z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad działania podmiotów Systemu Państwowego była przedmiotem żarliwej dyskusji zaproszonych gości.

 

WCKMed. reprezentowali podczas pierwszego dnia konferencji Pani porucznik Anita Podlasin i Pan major Grzegorz Lewandowski z wykładami, odpowiednio: „Wykorzystanie symulacji medycznej w nauczaniu” i „Ultrasonografia typu FAST w ratownictwie medycznym”. Symulacja medyczna jest obecnie, poza zajęciami teoretycznymi, podstawowym elementem składowym procesu kształcenia. Symulatory medyczne to podstawa bazy dydaktycznej WCKMed. Łódź. Symulatory medyczne, te najprostsze jak Ambu Man, kliniczne, skomplikowane symulatory ISTAN czy chociażby TOM MAN już od kilku lat służą zdobywaniu doświadczenia przez lekarzy i ratowników podczas licznych szkoleń i kursów. Pani porucznik Podlasin zwróciła uwagę na istotne znaczenie w procesie nauczania współpracy wykładowcy i szkolącego się z symulatorem medycznym i symulacją jako ważnym elementem kształtowania świadomości posiadania wiedzy medycznej w starciu z realną sytuacją i posiadanymi umiejętnościami. Natomiast Pan major Grzegorz Lewandowski uwypuklił znaczenie badania ultrasonograficznego na polu walki i w ratownictwie medycznym omawiając najważniejsze elementy badania wizualizacyjnego w zakresie niemal wszystkich strategicznych narządów i układów w organizmie człowieka. Wykład został oparty na zaprezentowaniu wybranych składowych protokołów badawczych obowiązujących w ratownictwie medycznym.

 

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty z punktami warsztatowymi, które zlokalizowane były w 12 miejscach na terenie WSOWL. Jedno z miejsc warsztatowych – USG FAST -  zostało zaprezentowane przez Pana majora Grzegorz Lewandowskiego. W trakcie warsztatów kilkadziesiąt osób miało okazję zapoznać się z ultrasonograficzną metodą wizualizacji narządów głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej u poszkodowanych z obrażeniami po urazie według 16 rekomendowanych protokołów badawczych USG EXAM.  

 

Wartością dodaną do konferencji jest monografia wydana przez WSOWL pt.: „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” Tom 3, w której major Lewandowski opublikował dwa artykuły naukowe: „Badanie ultrasonograficzne na polu walki” i „Zaawansowana technologia w medycynie pola walki”.

Tekst: mjr lek. Grzegorz Lewandowski

 

mjr Grzegorz Lewandowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych