BIP
AKTUALNOŚCI
Change version
Uroczyste obchody Dnia Flagi RP, Dnia Polonii i Polaków za Granicą
02.05.2017
Rodzinny piknik patriotyczno-wojskowy

W dniu 2 maja 2017 roku w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi uroczyście obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Współorganizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Kultury i Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego. Honorowy patronat nad imprezą, która miała charakter pikniku wojskowo-patriotycznego objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Obrony Narodowej. Oficjalną część pikniku rozpoczął przemarsz kompanii honorowej z pocztem flagowym i uroczyste wciągnięcie flagi RP na maszt. Następnie Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC powitał gości oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców Łodzi. Głos zabrał Wojewoda Łódzki Zbigniew RAU, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego list adresowany do Łodzian, odczytał Bartosz KACZMAREK - Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP prof. Piotra GLIŃSKIEGO. Wśród licznych atrakcji pikniku znalazły się wystawy pojazdów wojskowych, policyjnych i straży pożarnej, a także pokazy dynamiczne zorganizowane przez 25. BKPow. oraz WCKMed. Dzieci uczestniczące w pikniku chętnie brały udział w licznych konkursach, które swoją tematyką nawiązywały do Dnia Flagi RP i Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Na wszystkich uczestników czekała prawdziwa wojskowa grochówka. Całodniowej imprezie towarzyszyły koncerty muzyczne.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych