BIP
Aktualności
Change version
POŻEGNANIE PRACOWNIKA WOJSKA
24.06.2016
Jerzy WIJATA

W dniu 24 czerwca 2016 roku żołnierze i pracownicy wojska pożegnali, kończącego pracę w Centrum i jednocześnie odchodzącego po 45 latach pracy zawodowej na emeryturę, Pana Jerzego WIJATĘ. Zastępca Komendanta Centrum ppłk Tomasz STEFAŃSKI złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz aktywność zawodową w strukturach resortu obrony narodowej. W imieniu współpracowników wyraził wdzięczność za sumienne oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków życząc jednocześnie pomyślności oraz spokojnych chwil na emeryturze. Po części oficjalnej nastąpiły życzenia od licznie zgromadzonej kadry zawodowej, pracowników Centrum i przyjaciół. Szczere wyrazy sympatii płynęły ze strony byłych współpracowników, którzy przybyli by towarzyszyć Panu Jerzemu WIJACIE w tym ważnym dniu i osobiście wyrazić podziękowania nie tylko za najwyższy poziom wykonywania powierzanych zadań, ale przede wszystkim za ciepło, serdeczność i życzliwość wobec innych. Spotkanie zakończyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości.Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych