BIP
OGŁOSZENIA
Change version

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jako jednostka szkolnictwa wojskowego, która realizuje szkolenie żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych, ogłasza nabór kandydatów na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (instruktor /ratownik medyczny) w ramach umowy zlecenia na rok 2020.

 

Charakterystyka wykonywanej pracy :

- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego;

- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i prezentacji z prowadzonych zajęć dydaktycznych;

 

- opracowanie konspektów do zajęć przed ich rozpoczęciem, opracowanie pytań, opracowanie kart egzaminu praktycznego, udział w składzie komisji egzaminacyjnej.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi posiadać tytuł ratownika medycznego oraz co najmniej 3 lata stażu w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o przesyłanie ofert (CV + list motywacyjny) na adres: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 92,
90-646 Łódź lub na adres
wckmed_rekrutacja@ron.mil.pl z dopiskiem „rekrutacja – umowa zlecenie” w terminie do dnia 31.01.2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jako jednostka szkolnictwa wojskowego, która realizuje szkolenie żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych ogłasza nabór kandydatów na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach umowy zlecenia w przedmiocie przeprowadzenia w okresie obowiązywania tej umowy tj. od dnia 4 lutego do 13 grudnia 2019 roku zadeklarowanej ilości godzin zegarowych zajęć w oparciu o ramowy program kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca  2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U nr 60 poz. 408). Za przeprowadzenie 1 godziny zajęć Zleceniodawca proponuje stawkę w kwocie 60,- złotych brutto. Wnioski o zatrudnienie na umowę zlecenia mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące tą działalność w zakresie nie obejmującym działalności edukacyjnej Sekcja P dział 85  według kodu PKD.

Poszukujemy:

Lekarz systemu PRM (tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub do końca 2020 r.  ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie:

  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • chorób wewnętrznych,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • ortopedii i traumatologii,

albo przepracował 3 tyś godzin w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespole Ratownictwa Medycznego, Lotniczym Zespole ratownictwa Medycznego, Izbie Przyjęć  w szpitalu.

 Charakterystyka wykonywanej pracy:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników kursów  i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego;
  • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i prezentacji z prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • opracowanie konspektów do zajęć przed ich rozpoczęciem, opracowanie pytań, opracowanie kart egzaminu praktycznego, udział w składzie komisji egzaminacyjnej.

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o przesyłanie ofert ( CV + list motywacyjny) na adres:

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 92

90-646 Łódź lub na adres wckmed_rekrutacja@ron.mil.pl  z dopiskiem „rekrutacja – umowa zlecenie”

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone..

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych