BIP
Cykl Medycyny Polowej, Chirurgii i Interny Polowej
Change version

 mjr lek. Grzegorz LEWANDOWSKI – kierownik cyklu

mjr lek. Grzegorz LEWANDOWSKI –  starszy wykładowca

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (XXXV kurs), dowódca plutonu medycznego 12 Batalionu Dowodzenia 12 Dywizji Zmechanizowanej ,wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, diagnosta laboratoryjny i cytomorfolog w Pracowni Badania Szpiku Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa  Hematologów i Transfuzjologów, autor prac naukowych oryginalnych i poglądowych, autor książek z dziedziny medycyny w Centrum od 2011 roku - wykładowca w Cyklu Interny Polowej.

Absolwent Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita Akademii Obrony Narodowej – studia podyplomowe w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH I POGLĄDOWYCH

1.„Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej”

Lekarz  Wojskowy 2002, tom 78, Nr 2

2.„Ocena stanu uzębienia żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 1

3.„Możliwości rozpoznania gruźlicy”

Lekarz Wojskowy 2003, tom 79,Nr 3

4.„Diagnostyka mukowiscydozy”

Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 4

5.„Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – techniczne aspekty prawidłowo wykonanego zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania procedury zabiegowej” Diagnostyka Laboratoryjna 2010 Vol.46, Nr 2, 135-140

6.„Masaż u kobiet w okresie przygotowania do ciąży, w czasie ciąży i w połogu – sposoby wykonywania, wskazania i przeciwwskazania” Ginekologia po Dyplomie, styczeń 2012

7.”Zaawansowane techniki ratujące życie – badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach i wkłucie doszpikowe” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2014 pod redakcją Z. Piątek i A. Zdrojewski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014

8.”Ostra choroba popromienna – postać hematopoetyczna” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2015 pod redakcją A. Zdrojewski i W. Moczulski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2015

9.”Broń chemiczna jako zakazany środek walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – wybrane zagadnienia” w Środki Prowadzenia działań zbrojnych w świetle podstawowych zasad MPHKZ” pod redakcją M. Żeligowski, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań 2015

10.”Badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach” Na Ratunek Nr 4/2014

11.”Infuzja doszpikowa z użyciem zestawu igieł typu BIG i NIO”, Na Ratunek Nr 4/2015

12.”Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych” Na Ratunek Nr 2/2016

13. „Różnorodność morfologiczna komórek plazmatycznych” Diagnostyka Laboratoryjna 2016 Vol.52, Nr 4, 251-25614.”Zaawansowana technologia w medycynie pola walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017

14.”Badania ultrasonograficzne na polu walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom 3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017

15.”Znak Czerwonego Krzyża” Lekarz Wojskowy nr1/2018

  TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH POPULARNONAUKOWYCH

1.”Do szpiku kości” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2015

2.”Z dwóch kropli krwi” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2016

3.”Efekty choroby popromiennej” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 5/2016

4.”Niedostrzegane zagrożenie” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2016

5.”Monitorowanie stanu zdrowia żołnierza” Przegląd Sił Zbrojnych Nr 1/2017

6. „Nanomedycyna na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2017

7. „Z szacunku do słuchacza” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 4/2017

8.”Odpowiedź na zagrożenia” Przegląd Sił zbrojnych, Nr 5/2017

9.”Tratwy błonowe” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2017

10.”Krew do krwi na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 1/2018

11.”Zestaw wyposażenia indywidualnego” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2018

 UKOŃCZONE KURSY

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa

1.Wybrane zagadnienia z diagnostyki hematologicznej

2.Procesy zakrzepowo – zatorowe. Znaczenie kliniczne

3.Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki endokrynologicznej

4.Matematyczna interpretacja wyniku badania laboratoryjnego z elementami kontroli jakości”

5.Metody immunoenzymatyczne w diagnostyce laboratoryjnej

6.Podstawy chromatografii. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) peptydów i białek

7.Cytometryczna ocena antybiotykooporności bakterii

8.Postępy w technice reanimacji

9.Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej (diagnostyka biochemiczna, bakteriologiczna, hematologiczna, endokrynologiczna, immunologiczna oraz diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej i gospodarki wodno – elektrolitowej)

10.Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia

11. Diagnostyka imunofenotypowa

12.Niedokrwistości hemolityczne wrodzone i nabyte – diagnostyka i leczenie

13.Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach krwinek czerwonych

14.Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce

15.Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna

16.Badanie cytologiczne i histologiczne szpiku

17.Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych

18.Wskazania do transplantacji szpiku

19.Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych

20.Warsztaty transplantacji szpiku

UKOŃCZONE KURSY

Medycyna Praktyczna Kraków

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Zamość

1.Podstawowy kurs USG

2.USG jamy brzusznej i miednicy

3.USG naczyń

Wojskowy Instytut Medyczny

Kurs ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Diagnostyka ultrasonograficzna w Medycynie Ratunkowej

 TYTUŁY KSIĄŻEK

1.„Masaż Leczniczy”,  Wydawnictwo ANNAŁ – wydanie I - 2005 i wydanie II - 2011

2.„Masaż kobiety w ciąży i niemowlęcia”, Wydawnictwo ANNAŁ – wydanie I - 2007

 
kpt. Dorota ŁĘGOCKA –  wykładowca

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydział lekarski oddział pielęgniarstwo, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe młodszego oficera w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, po przeformowaniu CSWSMed. W Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego pełni służbę na stanowisku  wykładowcy. Ukończyła liczne kursy m.in. ALS, TCCC, CLS, ITLS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kpt. Aureliusz BARDZIŃSKI –  wykładowca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

por. lek. Piotr SKRZYPEK - wykładowca

Absolwent Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; oraz WSOWL we Wrocławiu; lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Urologia. Staż podyplomowy odbył w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Służbę kontynuował w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. W roku 2014 objął stanowisko wykładowcy w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ppor. Aleksandra MAJCHRZAK - młodszy wykładowca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


st. sierż. Jerzy KULECZKA - instruktor

Absolwent Liceum Medycznego w Łodzi. Służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. w Batalionie Medycznym w Szczecinku. Od 1993r. do 1997r. pracował w Izbie chorych w Jednostce Radiotechnicznej  w Zgierzu. Po dłuższej przerwie w 2005 r. ponownie rozpoczął pracę w Jednostce w Zgierzu pełniąc obowiązki dowódcy drużyny. Od 2007 .r rozpoczął prace w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych na stanowisku instruktora Kursu Szkolenia Rezerw, a następnie stanowisko młodszego instruktora. Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń między innymi Instruktor Combat Lifesaver.  Uczestnik XIV zmiany PKW Afganistan jako instruktor udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się Indywidualnym Wyposażeniem Medycznym na polu walki.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

sierż. mgr  Łukasz WITKOWICZ - młodszy instruktor

Ratownik medyczny, specjalista Zdrowia Publicznego. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego służbę wojskową pełni od listopada 2014r. na stanowisku młodszego instruktora. Wykształcenie zdobywał w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Warszawskiej. Praktyczne umiejętności jako ratownik doskonalił w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Wyjazdowych Zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikację zawodowe na kursach, warsztatach z zakresu medycyny ratunkowej oraz medycyny pola walki. W wolnym czasie pełni funkcję Koordynatora projektów medycznych na rzecz Fundacji Szarik zajmującej się pomocą  weteranom  Misji poza Granicami Państwa, którzy doznali urazów psychicznych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


plut. Marta PIASECKA - ratownik medyczny

Dyplomowany magister logistyki, ratownik medyczny, dyplomowana położna. Absolwentka Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem. W Centrum od 2015 roku w Wydziale Dydaktycznym na stanowisku ratownik medyczny. Ukończyła liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. We września br. została wybrana na przedstawicielkę kobiet w mundurze służących w WCKMed. Uczestnik VI i IX zm RSM Afganistan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych