BIP
POROZUMIENIA
Change version

Plan współpracy DG RSZ z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.  WCKMed. pozycja 1446-1447, str. 241

Porozumienia do wglądu i pobrania:

 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 3. Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej 
 4. Kuratorium Oświaty 
 5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
 6. Związek Strzelecki z siedzibą w Radomiu
 7. Związek Inwalidów Wojennych RP 
 8. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
 9. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi 
 10. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi 
 11. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi
 12. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk 
 13. Uniwersytet Łódzki 
 14. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi 
 15. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego
 16. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
 17. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 18. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie
 19. Akademia Obrony Narodowej
 20. ZS "STRZELEC"  z siedzibą w Wągrowcu
 21. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu
 22. Województwo Łódzkie
 23. Fundacja im. Stanisława Pomian-Strzednickiego
 24. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
 25. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź
 26. Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej
 27. Stowarzyszenie B3-BE FREE ŁÓDŹ
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych