BIP
KOMENDA
Change version

płk lek Zbigniew Aszkielaniec

Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, pediatra, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Przez wiele lat był Szefem Służby Zdrowia 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i pierwszym lekarzem garnizonu. Rozwijając współpracę z cywilnym systemem ratownictwa medycznego, wprowadził do praktyki szkolenia elementy ratownictwa taktycznego. By pogłębić wiedzę i rozwinąć umiejętności żołnierzy i personelu medycznego , zainicjował współpracę z US Army i National Guard. Przygotowywał i szkolił kadrę Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie i Czadzie; kierował  służbą zdrowia wielonarodowej bazy Al Kut w Iraku, w czasie VIII zmiany. Uczestniczył w organizacji zabezpieczenia medycznego Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Współautor podręcznika pierwszej pomocy „Opieka nad rannym w warunkach pola walki – procedury dla żołnierzy”. Opracował, przy współpracy z US Army program szkolenia żołnierzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki w misjach PKW (Combat Lifesaver). „Za zbudowanie nowoczesnego ośrodka szkolącego personel medyczny w ratownictwie pola walki oraz przełamanie mentalności ludzi szkolących tych, którzy ratują życie”  został Laureatem BUZDYGANA 2013. Stworzył jedyny w Europie Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki. Uczestniczył w reformie wojskowej służby zdrowia, opracowując nowe standardy działań wojskowego personelu medycznego, poziomów zabezpieczenia medycznego wojsk i procedur medycyny pola walki, wykorzystując doświadczenia zdobyte w czasie misji PKW w Iraku i w 2012 roku w Afganistanie.


ppłk Tomasz STEFAŃSKI 

Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu objął w 12 Małopolskim Pułku Komunikacyjnym w Nisku, po czym awansował na stanowiska dowódcy kompanii, zastepcy dowódcy batalionu, oficera społeczno-wychowawczego. W 2004 roku wyznaczony został na stanowisko Szefa Zaopatrzenia w środki bojowe w 3 Rejonowej Bazie Materiałowej w Łodzi, a nastepnie Szefa Sekcji Personalnej S-1. Do Centrum przybył w roku 2009  gdzie kolejno obejmował stanowiska Specjalisty, Szefa Wydziału Personalno-Wychowawczego, Szefa Wydziału Ogólnego. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Łódzkiej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych